باز کردن منو اصلی

ادیپ در کولونوس نام قسمت دوم سه‌گانه ادیپ شهریار نمایشنامه تراژدی از سوفوکل نویسنده مشهور یونانی است و ماجرای تبعید خودخواسته ادیپ به کولونوس [۱] با همراهی دخترش آنتیگونه است[۲]. این نمایشنامه‌ها درایران تحت عنوان افسانه‌های تبای منتشر شده است.

ادیپ در کولونوس
Oedipus at Colonus.jpg
Oedipus at Colonus by Fulchran-Jean Harriet
نوشته‌شده توسط سوفوکل
Chorus Elders of Colonus
شخصیت‌ها ادیپ
آنتیگونه
Man from Colonus
ایسمنه
تسئوس
کرئون (پادشاه تب)
پولونیکس
Messenger
تاریخ نخستین نمایش 401 BC
مکان نخستین نمایش آتن باستان
زبان اصلی زبان یونانی باستان
ژانر تراژدی
صحنه In front of the grove of the الهه‌های انتقام
ادیپ در کولونوس ، - ژان هریت (۱۷۹۸-۱۷۹۹)

پانویس‌ها و منابعویرایش

  1. ویل دورانت، «بخش یونان»، تاریخ تمدن
  2. سوفوکلس (۱۳۸۶)، «فصل کتاب»، افسانه‌های تبای، ترجمهٔ شاهرخ مسکوب، خوارزمی، شابک ۸۰-۳۲۴-۸۷۹۶-۴
  نمایش‌نامه‌های سوفوکل