ارباب/برده (فناوری)

فناوری

ارباب/برده (به انگلیسی: Master/slave) یا پایه/پیرو یا اصلی/فرعی یک مدل ارتباطی یا کنترل متقارن است که در آن یک دستگاه یا فرایند (ارباب) یک یا چند دستگاه یا فرایند دیگر (برده‌ها) را کنترل می‌کند و به عنوان مرکز ارتباطی آنها عمل می‌کند. در برخی از سامانه‌ها یک ارباب از میان یک گروه از دستگاه‌ها واجد شرایط برگزیده می‌شود و بقیهٔ دستگاه‌ها در نقش برده عمل می‌کنند.[۱][۲][۳] از نظر تاریخی، اصطلاحات ارباب/برده برای اولین بار در سال ۱۹۰۴ استفاده شد،[۴] هر چند تا قرن ۲۱ به دلیل ارتباط با برده‌داری مورد بحث قرار نگرفت و سازمانها و تولیدات شروع به جایگزینی آنها با اصطلاحات جایگزین کرند.[۵][۶][۷]

نمونه‌هاویرایش

  • سیستم‌های پنوماتیک و هیدرولیک ممکن است از یک سیلندر ارباب برای کنترل کردن یک یا چند سیلندر برده استفاده کنند.
  • دستگاه‌های جانبی در یک گذرگاه به عنوان برده هستند.
  • لوکوموتیوهای راه‌آهن ممکن است برای حمل بار زیاد از سیستم ارباب/برده استفاده کنند به طوری که همهٔ واگن‌ها بردهٔ لوکوموتیو اولی هستند.

منابعویرایش

  1. master/slave - a searchNetworking definition
  2. Description of the Microsoft Computer Browser Service from Microsoft KnowledgeBase
  3. Information on Browser Operation from Microsoft KnowledgeBase
  4. https://www.researchgate.net/publication/236752849_Broken_Metaphor_The_Master-Slave_Analogy_in_Technical_Literature
  5. Ellis, Leonard (2020-06-18). "It's Time for IEEE to Retire 'Master / Slave'". EE Times. Retrieved 2020-09-26.
  6. "Tech Confronts Its Use of the Labels 'Master' and 'Slave'". Wired. ISSN 1059-1028. Retrieved 2020-07-14.
  7. https://www.vice.com/en/article/8x7akv/masterslave-terminology-was-removed-from-python-programming-language