اَرتَبه مقیاس حجم در ایران قدیم بوده‌است. هر ارتبه را معادل ۵۵ لیتر دانسته‌اند.[۱] در لغت‌نامهٔ دهخدا آمده‌است که ارتبه بر دو قسم است: ارتبهٔ مادی، معادل ۵۱ لیتر و ۸۴ صدیک، و ارتبهٔ پارسی معادل ۵۵ لیتر و هشت صدیک.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. پیرنیا، حسن (۱۳۷۵). تاریخ ایران باستان. ج. ۱. تهران: دنیای کتاب. ص. ۴۳۸.
  2. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «ارتبه»، لغت‌نامهٔ دهخدا.