ارتش سوم (ورماخت)

ارتش سوم (به آلمانی:Armeeoberkommando 3 (AOK 3)) یکی از ارتش‌های ورماخت در جنگ جهانی دوم بود.

ارتش سوم ورماخت
فعال۱۹۳۹
کشورآلمان نازی
رستهنیروی زمینی
اندازهارتش
نبردهاجنگ جهانی دوم:
فرماندهان
فرمانده کلگئورگ فون کوشلر