ارتش یکم لهستان (۱۹۴۵–۱۹۴۴)

سپاه اول لهستان (لهستانی: Pierwsza Armia Wojska Polskiego) واحدهای کمونیست ارتش لهستان بودند که در سال ۱۹۴۴ توسط روس‌ها در اتحاد شوروی ایجاد شد. این نیروها در جبهه شرق تحت نظارت نیروهای شوروی علیه آلمانی‌ها می‌جنگیدند که در نهایت منجر به شکست آلمان نازی شد.

سپاه اول لهستان (Pierwsza Armia)
Polish Army 1945
نیروهای سپاه اول لهستان در حال حرکت به سمت برلین، ۱۹۴۵
فعالژوئیه ۱۹۴۴ – اوت ۱۹۴۵
کشور لهستان
وفاداریاتحاد شوروی
گونهنیروی پیاده
نبردهاجنگ جهانی دوم

منابع ویرایش