اردبیل در گذرگاه تاریخ

اردبیل در گذرگاه تاریخ کتابی است از بابا صفری دربارهٔ تاریخِ اردبیل که سه جلدش منتشر شده است.

اردبیل در گذرگاه تاریخ
جلدِ یکُم (چاپِ دوّم، ۱۳۷۰)
->
جلدِ سوّم (چاپِ دوّم، ۱۳۷۰)
نویسنده(ها)بابا صفری
زبانفارسی

منابع ویرایش

  • به‌آذین، داریوش (فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۱). «اردبیل در گذرگاه تاریخ». راهنمای کتاب (۱ و ۲): ۵۳−۵۸.
  • به‌آذین، داریوش (خرداد و تیر ۱۳۵۶). «اردبیل در گذرگاه تاریخ (بابا صفری)». راهنمای کتاب (۳ و ۴): ۲۸۴−۳۰۰.
  • دهقان‌پور، پیمان (پاییز ۱۳۹۳). «متن پنهان در سمفونی مردگان: بازتاب کتاب اردبیل در گذرگاه تاریخ در رمان عباس معروفی». نقد ادبی (۲۷): ۱۵۷−۱۸۱.
  • موسوی گرمارودی (خرداد و تیر ۱۳۵۱). «نقدی بر نقد «اردبیل در گذرگاه تاریخ»». راهنمای کتاب (۳ و ۴): ۲۹۳−۲۹۹.

پیوند به بیرون ویرایش