اردوان یکم

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • بنابر خوانش قدیم از ترتیب شاهنشاهان اشکانی، اردوان یکم برای اشاره به ارشک دوم جدید استفاده می‌شده‌است.
  • بنابر خوانش جدید از ترتیب شاهنشاهان اشکانی، اردوان یکم برای اشاره به اردوان دوم قدیم استفاده می‌شود.