ارزش اضافی

مازاد ارزشی که بر روی کالای تولید شده بوسیله ی نیروی کارگر قیمت گذاشته می شود . این مازاد به سرمایه دار تعلق می گیرد.

در اقتصاد مارکسی، ارزش اضافه (انگلیسی: Surplus value‎) به تفاوت میان مبلغی که با فروش یک محصول به دست آمده و مبلغی که سازنده بابت همان محصول هزینه کرده، گفته می‌شود. به عبارت دیگر، قیمت نهایی منهای هزینه مواد اولیه و نیروی کار.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش