ارسلان‌شاه دوم (سلجوقیان کرمان)

ارسلان‌شاه بن طغرل‌شاه، دهمین حاکم قاوردی کرمان و پسر طغرل‌شاه بود که بعد از مرگ برادر خود در سال ۵۷۰ هجری به قدرت رسید. وی درگیر منازعات جانشینی با برادران خود یعنی بهرام‌شاه و توران‌شاه دوم شد و سرانجام در سال ۵۷۲ هجری در نبرد با برادر خودتوران‌شاه دومشکست خورد و شکسته شد.[۱]

SelcukluKartali2.png ارسلان‌شاه دومSelcukluKartali2.png
دهمین حاکم قاوردی کرمان
سلطنتسلجوقیان کرمان
تاج‌گذاری۵۷۰ هجری
پیشینبهرام‌شاه
جانشینتوران‌شاه دوم
زادهنامشخص
نامشخص
درگذشته۵۷۲ هجری
کرمان
نام کامل
ارسلان‌شاه بن طغرل‌شاه
دودمانسلجوقیان
پدرطغرل‌شاه
دین و مذهباسلام (سنی)

پانویسویرایش

  1. وزیری، تاریخ کرمان، ص ۳۷۵ تا ۳۸۴.

منابعویرایش

  • وزیری، احمدعلی‌خان (۱۳۸۵). باستانی پاریزی، ویراستار. تاریخ کرمان. ج. ۱. تهران: انتشارات علم. شابک ۶۲۸-۴۰۵-۹۶۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).