ارل اسپنسر (۱۸۰۳)

ارل اسپنسر (۱۸۰۳) (به انگلیسی: Earl Spencer (1803)) یک کشتی است. این کشتی در سال ۱۸۰۳ ساخته شد.

ارل اسپنسر (۱۸۰۳)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش