ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه

ازدواج همجنس‌گرایان در فرانسه از ۱۸ مه ۲۰۱۳ قانونی شده‌است. اگرچه قبل از آن مطابق قانون PACS زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانستند اتحاد مدنی داشته‌باشند.

شناسایی حقوقی
روابط همجنس‌گرایانه
ازدواج همجنس‌گرایان

در بعضی مناطق انجام می‌شود

به رسمیت شناخته می‌شود، انجام نمی‌شود

یک قانون برای قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان به نام قانون ۳۴۴ توسط ژان مارک آیرو در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲ به مجلس فرانسه فرستاده شد. رئیس‌جمهور وقت فرانسه فرانسوا اولاند در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قول داده بود که چنین کاری بکند. ماده یک این قانون در ۲ فوریه ۲۰۱۳ با ۲۴۹–۹۷ تصویب شد، این ماده ازدواج را یک توافق بین دو شخص تعریف می‌کرد. رای‌گیری برای کل قانون در مجلس این کشور در ۱۲ فوریه صورت گرفت و با ۳۲۹–۲۲۹ تصویب شد، مجلس سنا با تغییری در قانون آن را با ۱۷۱–۱۶۵ تصویب کرد و این ماده دوباره به مجلس فرانسه فرستاده شد و در ۲۳ آوریل ۲۰۱۳ با ۳۳۱–۲۲۵ تصویب شد. حزب محافظه‌کار با اعلام نمودن این که این قانون مخالف قانون اساسی است آن را به کنسول قانون اساسی فرستاد و در ۱۷ مه ۲۰۱۳ کنسول قانون اساسی اعلام کرد که این قانون منافاتی با قانون اساسی فرانسه ندارد. در همان روز فرانسوا اولاند آن را امضا کرد.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Same-sex marriage in France," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Same-sex_marriage_in_France&oldid=555855166 (accessed May 20, 2013).