از بنفش تند تا… به تو می‌اندیشم

از بنفش تند تا... به تو می‌اندیشم: مجموعه اشعار و اندیشهٔ هوشنگ ایرانی مجموعه‌ای از آثار هوشنگ ایرانی است که در زمستان ۱۳۸۷ به کوشش شهرام اناری و با مقدمهٔ منوچهر آتشی در یک کتاب جمع‌آوری شده و در ۲۳۲ صفحه توسط نشر نخستین در تهران منتشر شد.[۱]

این کتاب شامل مجموعه اشعار هوشنگ ایرانی به همراه دو کتاب «چند دسن» و «شناخت هنر: در راه یک جهان‌بینی هنری» می‌شود. البته مجموعه شعرها کامل نیست و بعضی شعرهای او را دربر نمی‌گیرد.[۲]

این کتاب تنها کتابی است که در دوره معاصر از آثار هوشنگ ایرانی در بازار نشر وجود دارد.

جستارهای وابستهویرایش

پی‌نوشتویرایش

منابعویرایش

  • ایرانی، هوشنگ؛ اناری، (به کوشش:) شهرام؛ آتشی، (با مقدمهٔ:) منوچهر (زمستان ۱۳۸۷). از بنفش تند تا... به تو می‌اندیشم. تهران: نشر نخستین. شابک ۹۶۴-۶۷۱۶-۴۴-X.
  • جواهری گیلانی، محمدتقی (۱۳۸۴). «بهترین اشعار غلامحسین غریب و هوشنگ ایرانی به گزینش شمس لنگرودی: یک یادداشت». فصلنامهٔ گوهران؛ ویژه‌نامهٔ نهضت خروس جنگی ویژهٔ غلامحسین غریب و هوشنگ ایرانی (۷ و ۸).
  • ش‍ک‍وه گ‍م‍ش‍ده‌/ رج‍ب‌زاده، ش‍ه‍رام، ح‍ی‍ات ن‍و، (۶ خ‍رداد ۱۳۸۰): ص ۶. (bibliography)