استار سیریوس (به انگلیسی: Star Sirius) یک کشتی است.

استار سیریوس
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع ویرایش