اُستانداری نهاد مسئول گرداندن و مدیریت یک استان است که زیر نظر فردی به نام اُستاندار اداره می‌گردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش