استان‌های سوئد

استان‌های سوئد بخشی از تقسیمات کشوریِ سوئد هستند که از لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی تقسیم شده‌اند. سوئد دارای ۲۵ «استان» است. استان‌های سوئد (به سوئدی: Landskap) هر یک چندین های سوئد|شهرستان (Län) را در بر می‌گیرند.

برخلاف عبارت به‌کاررفته برای استان‌های سوئد در انگلیسی، یعنی Province، این مناطق استان نیستند و در تقسیمات کشوریِ سوئد نقش رسمی ندارند. سرزمین‌های سوئد را می‌توان با سرزمین‌های تاریخی/فرهنگی در ایران، هم‌چون خراسان، آذربایجان و لارستان مقایسه کرد.

استان‌های سوئد