استخوان‌های متاتارسال

(تغییرمسیر از استخوان‌های کف پا)

استخوان‌های متاتارسال (به انگلیسی: Metatarsus) (استخوان‌های کف‌پایی) دسته‌های از استخوان‌ها و در هر پا پنج عدد هستند. استخوان‌های کف پا قبل از انگشتان پا قرار دارند.

استخوان‌های کف پا
Left Metatarsal bones - animation02.gif
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینmetatarsus
ossa metatarsalia
MeSHD008682
TA98A02.5.17.001
TA21495
FMA24492

کالبدشناسیویرایش

در پا، جلوتر از استخوان‌های مچ پا، پنج استخوان بلند قرار دارند که به آن‌ها متاتارسالی می‌گویند. جلوتر از استخوان‌های کف پا، انگشتان پا قرار دارند که هر کدام از آن‌ها سه بند دارد (بجز شست پا که دو بند دارد). متاتارسالی‌ها به همراه انگشتان پا، پیش‌پا را تشکیل می‌دهند.

مفصل‌های بین استخوان‌های مچ‌پایی و متاتارسالی را مفاصل تارسومتاتارس می نامند. مفصل‌های بین استخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان پا را مفاصل متاتارسوفالانژیال می‌گویند.

استخوان‌های متاتارسال به ترتیب از انگشت شست نام‌گذاری می‌شوند مثلاً خارجی‌ترین متاتارسال (متصل به انگشت کوچک) متاتارس پنجم نامیده می‌شود.

استخوان‌های مچ پا (تارس) شامل دو استخوان‌اند که در پشت پا قرار دارند یعنی استخوان‌های قاپ (تالوس) و پاشنه (کالکانئوس) و جلوتر از این دو، گروهی متشکل از پنج استخوان کوچکتر به نام‌های استخوان تاسی (کوبوئید)، استخوان ناوسان (ناویکولار) و استخوان‌های میخی (کونیفرم) داخلی، میانی و خارجی قرار دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش