استودیو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

استودیو محل کار یک هنرمند است. همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: