اسدالله بیژن

اسدالله بیژن پژوهشگر حوزه فلسفه و از پایه‌گذاران رشته علوم تربیتی در ایران بود.

زندگیویرایش

تحصیلات مقدّماتی خویش را در مدرسه علیه اصفهان [۱] و تحصیلات متوسطهٔ خود را در کالج تهران به پایان رساند، سپس در دانشگاه کلمبیا ادامه تحصیل داد و دکترای فلسفه اخذ کرد. وی پس از آن، عهده‌دار مشاغل مختلفی چون معلمی شعبهٔ زبان و تمدن ملل قدیم و شرق در دانشگاه کلمبیا، نمایندگی ایران در مجمع معارف بین‌المللی کانادا، آتازونی، نمایندهٔ رسمی ایران در مجمع بین‌المللی طرق در واشینگتن و کنسول افتخاری ایران در واشینگتن شد. از سال ۱۳۱۰، به عنوان دانشیار علوم تربیتی دانشسرای عالی تهران به کار مشغول شد.[۲]

آثارویرایش

  • تاریخ جندی‌شاپور
  • سیر تمدن و تربیت در ایران باستان
  • طب و حفظ‌الصحهٔ جدید

منابعویرایش

  1. ایمانیه ،مجتبی ، تاریخ فرهنگ اصفهان مراکز تعلیم (از صدر اسلام تاکنون) ، انتشارات دانشگاه اصفهان، ص172
  2. اسدالله بیژن