اسدالله رشیدیان

سیاست‌مدار ایرانی

اسدالله رشیدیان متولد کرمانشاه فرزند حبیب‌الله رشیدیان از هواداران سیدضیاءالدین طباطبائی بود. مانند پدرش از آغاز جوانی با انگلیسی ها مرتبط شد. پس از روی کار آمدن دولت دکتر مصدق فعالیت‌های اسدالله و برادرانش به نام‌های سیف‌ الله و قدرت‌ الله[۱] برای حفظ منافع دولت بریتانیا و سرنگونی دولت دکتر مصدق آغاز شد، سرانجام کودتای ۲۸ مرداد پیروز شد.

اسدالله رشیدیان پیش از انقلاب ۵۷ سرمایه خود را از کشور خارج کرد و خود نیز به انگلستان رفت و در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی درگذشت. در دومین نقشه سیا برای به انجام رساندن کودتای ١٣٣٢, ماموران سیا توانستند به کمک رشیدیان حکم عزل مصدق و حکم نخست وزیری سر لشکر زاهدی را از محمد رضا پهلوی بگیرند.[۲]

پانویسویرایش

  1. Kinzer, Stephen (2003). All The Shah's Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. Wiley. p. 151. ISBN 9780471265177.
  2. ایرانیان دوران باستان تا دوره ی معاصر. همایون کاتوزیان ترجمه حسین شهیدی. صفحه ٢٢٧.چاپ دوم

منابعویرایش