باز کردن منو اصلی

اسدالله مشارالسلطنه (درگذشته آذر ۱۳۱۴) دیپلمات و دولت‌مرد ایرانی بود.

او از نوادگان رضاقلی نوائی، منشی‌الممالک عصر فتحعلی شاه قاجار، به‌شمار می‌آمد و از کارمندان قدیمی وزارت امور خارجه بود. بعد از انقلاب مشروطه در هیئت‌های دولت وارد شد و دو بار وزیر دارایی، دو بار وزیر پست و تلگراف، دو بار وزیر دادگستری و سه بار وزیر امور خارجه شد.

منابعویرایش