اسد بن فرات

اسد بن فرات فقیه و قاضی مسلمان و بنیان‌گذار سلسلهٔ بنی کلب در سیسیل بود.[۱] پس از وی ابن اغلب به حکمرانی رسید.

منابعویرایش