اسفنگولیپید

اسفنگولیپید یکی از لیپیدهای مرکب است که در بدن جانوران به خصوص در غشای سلول وجود دارد.

Sphingolipids general structures.png

در اسفنگولیپیدها الکل آمین داری که به الکل اسفنگوزینی معروف اند با اسید چرب استر می‌شوند. (هسته سرامیدی). اسفنگومیلین بیش از ۸۵٪ اسفنگولیپیدهای بدن انسان را تشکیل می‌دهد.

این ترکیبات برای اولین بار در سال ۱۸۷۰ از مغز استخراج شدند. انواع آن سرامیدها، اسفنگومیلین، گلیکواسفنگولیپیدها و سرامیدهای دارای اینوزیتول می‌باشد.

ساختارویرایش

اسفنگولیپیدها، مجموعه‌های لیپیدی هستند که ساختار هسته آنها به وسیله آمینو الکل بلند زنجیره اسفنگوزین تأمین می‌شود اسفنگوزین دارای دو اتم کربن غیر مشابه است بیشترین غلظت اسفنگولیپیدها، در ماده سفید سیستم اعصاب مرکزی یافت شده است.

جستارهای وابستهویرایش

لیپید

اسفنگومیلین

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی