اسواروگ (به روسی: Сваро́гъ) در اساطیر اسلاو، برابر ایزد بالتی اسوانتویت، باشندهٔ درخشان، ایزد آسمان، آتش، پدر همگان، سازنده همه چیز و آهنگر ایزدان بود. او پدر داژبوگ (خورشید) و اسواروژیچ (آتش) به‌شمار می‌رفت.[۱] اینها مهم‌ترین ایزدان عناصر بودند، چون نور و گرما به زمین می‌بخشیدند، که بخش اعظم سال در سرما به سر می‌برد. او را نباید با پرون، دیگر ایزد رعد و آسمان اشتباه گرفت، زیرا اسواروگ ایزد جهان است و پرون متعلق به طبقات پایین‌تر آسمان، که می‌تواند تفسیری با جو و اتمسفر داشته باشد. اسواروگ یکی از اعضای سه‌گانه بزرگترین و قدرتمندترین ایزدان اسلاوی، در کنار پرون و ایزد جنگ اسوانتویت به حساب می‌آمد. اسواروگ در اساطیر یونانی قابل قیاس با ایزد صنعتگر هفائستوس است. بر طبق افسانه‌ها اسواروگ با لادا ازدواج نمود و تنها با کمک او قادر به خلق جهان بود. او خلق جهان را با قرار دادن ۱۲ ستون به عنوان تکیه‌گاه طاق فلکی به اتمام رسانید.

منابع ویرایش

  1. Micha F. Lindemans. "Svarog" (به انگلیسی). pantheon.org. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved October 5, 2015.