اسپند میرزا، پسر قرا یوسف و یکی از حاکمان محلی قراقویونلوها می‌باشد که از سال ۸۳۶ تا ۸۴۸ به مدت دوازده سال به طور مستقل در بغداد و نواحی اطراف آن حکومت کرد. اسپند میرزا با شکست دادن برادرناتنی‌اش شاه محمد توانست حاکمیت بغداد را به دست آورد.[۱][۲][۱]

اسپند میرزا
حاکم بغداد
سلطنت۱۴۳۳–۱۴۴۵
پیشینشاه محمد
جانشینالوند میرزا
درگذشته۸ مارس ۱۴۴۵، بغداد
فرزند(ان)فولاد میرزا
دودمانقراقویونلو
پدرقرا یوسف

منابع ویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ سومر، فاروق؛ قراقویونلوها ترجمه وهاب ولی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹ ج ۱ ص ۱
  2. حسن‌زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران، تهران، سمت چاپ اول ۱۳۷۹ ص۴