اسپینور دیراک

در نظریه میدان‌های کوانتومی، اسپینور دیراک (انگلیسی: Dirac spinor‎) به بای‌اسپینورِ موجود در پاسخ موج تخت معادله دیراک در فضای آزاد:

گفته می‌شود که در آن

یک میدان نسبیتی اسپین-۱/۲،
اسپینور دیراک مرتبط با یک موج تخت با بردار موج و
،
برابر چاربردار موج تخت که در آن اختیاری است

و مختصات در یک دستگاه مرجع لخت هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش