اسکادران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • گردان هوایی: در نیروی هوایی اسکادران برابر گردان هوایی است.
  • ناوگروه: در نیروی دریایی اسکادران برابر ناوگروه است.
  • اَسواران (سواره نظام): در سواره‌نظام نیروی زمینی این یگان، اَسواران نامیده می‌شود و پیش از این در زمان قاجار بهادران نامیده می‌شد.