اسکندریه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اسکندریه شهری در مصر است.

اسکندریه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: