اسکی تلمارک

اسکی تلمارک به گونه‌ای از ورزش اسکی گفته می‌شود که در آن، مانند اسکی صحرانوردی، پاشنهٔ پای اسکی‌باز به چوب اسکی ثابت نیست و اسکی‌باز می‌تواند در پیچ‌زدن به حالت «به‌زانو» درآید. روش تلمارک برای شیب‌های تند چندان مناسب نیست و بیشتر در تپه‌ها و دامنه‌های کم‌شیب به‌کار می‌آید. نام این ورزش از استان تلمارک نروژ گرفته شده‌است.

اسکی‌بازی در حال پیچ‌زدن با روش تلمارک

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • "What is telemark skiing?". Sport Conrad.
  • "All about free heel and telemark skiing and the telemark turn".