اسکی تلمارک

اسکی تلمارک به گونه‌ای از ورزش اسکی گفته می‌شود که در آن، مانند اسکی صحرانوردی، پاشنهٔ پای اسکی‌باز به چوب اسکی ثابت نیست و اسکی‌باز می‌تواند در پیچ‌زدن به حالت «به‌زانو» درآید. روش تلمارک برای شیب‌های تند چندان مناسب نیست و بیشتر در تپه‌ها و دامنه‌های کم‌شیب به‌کار می‌آید.

اسکی‌بازی در حال پیچ‌زدن با روش تلمارک

نام این ورزش از استان تلمارک نروژ گرفته شده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش