اسیدهای آمینه ضروری

اسیدهای آمینه ضروری (به انگلیسی: essential amino acid) به آن دسته از اسیدهای آمینه گفته می‌شود که از اسیدهای آمینه یا مواد دیگر در بدن ساخته نمی‌شوند و/یا به مقدار کافی برای رفع نیازهای بدن ساخته نمی‌شوند؛ لذا باید این اسیدها از طریق جیره غذایی روزانه به بدن برسند در غیر این‌صورت عوارض کمبود آنها ظاهر می‌شود.[۱]

از نظر بیولوژیک، اسیدهای آمینه به دو گروه اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری تقسیم می‌شوند. اسیدهای آمینه ضروری اسیدهایی هستند که برخلاف گروه دیگر در بدن حیوانات از واسطه‌های متابولیک تولید نمی‌شوند و باید از خارج و از طریق غذا به بدن وارد گردند.
اسیدهای آمینه ضروری عبارتند از: لوسین، ایزولوسین، والین، فنیل آلانین، ترئونین، متیونین، تریپتوفان و لیزین. علاوه بر آنها، اسید آمینه‌های هیستیدین برای نوزاد انسان و آرژنین برای نوزاد حیوانات ضروری (اساسی) محسوب می‌شوند.[۲]

منابع

  1. هاشمی، مسعود (۱۳۷۹)، «جلد یک»، فرهنگ صنایع غذایی، تهران: انتشارات فرهنگ جامع، ص. ۴۱۶، شابک ۹۶۴-۵۵۳۲-۳۴-۵
  2. فاطمی, حسن (1383). "سوم". شیمی مواد غذایی. 1 (چهارم ed.). شرکت سهامیغعتاتلالعاغعتا۲ انتشار. p. 61. ISBN 964-325-020-2.

صنایع غذایی