اسیوند

یکی از طوایف ایل بختیاریِ قوم بزرگ لُر

اسیوند یکی ازطوایف هفت‌لنگ ایل بختیاری و دورکی باب می‌باشد که از ۷ تیره تشکیل شده‌است.

زیستگاه طایفه اسیوندویرایش

سردسير طايفه اسیوند

شهرستان اردل، شهرستان فارسان و شهرستان کیار از توابع استان چهارمحال و بختیاری.

گرمسير طايفه اسیوند

شهرستان لالی از توابع استان خوزستان.

تیره‌های طایفه اسیوندویرایش

  1. شهماروند
  2. پل
  3. بردین
  4. خواجه
  5. گاودوش

منابعویرایش

  • سردار ظفر بختیاری. یاداشتها و خاطرات سردار ظفر
  • عکاشه، اسکندر. تاریخ ایل بختیاری به کوشش فرید مرادی. تهران، ۱۳۶۵
  • نیکزاد امیرحسینی، کریم. شناخت سرزمین بختیاری. اصفهان، ۱۳۵۴