اس‌اس تاسمان (۱۹۲۱)

اس‌اس تاسمان (۱۹۲۱) (به انگلیسی: SS Tasman (1921)) یک کشتی بود. این کشتی در سال ۱۹۲۱ ساخته شد.

اس‌اس تاسمان (۱۹۲۱)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع ویرایش