اس‌اس مکتان (۱۸۹۸)

اس‌اس مکتان (۱۸۹۸) (به انگلیسی: SS Mactan (1898)) یک کشتی بود. این کشتی در سال ۱۸۹۸ ساخته شد.

اس‌اس مکتان (۱۸۹۸)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع ویرایش