اس‌جی‌آر ۰۵۲۵–۶۶

اس‌جی‌آر ۰۵۲۵-۶۶ یک ستاره است که در صورت فلکی ماهی زرین قرار دارد.

اس‌جی‌آر ۰۵۲۵-۶۶
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی ماهی زرین (صورت فلکی)
بعد ۰۵h ۲۶m ۰۰.۷s
میل -۶۶° ۰۴' ۳۵"
قدر ظاهری (ع) ۲۴.۰
مشخصات
نوع طیف M
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V 0
اخترسنجی
جزئیات
جرم? M
شعاع? R
درخشندگی? L
درجه حرارت? کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
nadare

منابعویرایش