اس‌دی‌تی‌وی

SDTV یا تصویر استاندارد تلویزیونی (به انگلیسی: Standard-definition television) به تصاویر تلویزیونی که با وضوح ۴۸۰×۶۴۰ پیکسل و نسبت تصویر ۴:۳ نمایش داده می‌شوند، اطلاق می‌شود.

نسبت پیکسل

فرمت تصویر تفکیک‌پذیری نسبت پیکسل معادل تفکیک‌پذیری
۵۷۶i ۴:۳ ۷۰۴×۵۷۶ ۱۲:۱۱ ۷۶۸×۵۷۶
۷۲۰×۵۷۶ ۷۸۶×۵۷۶
۵۷۶i ۱۶:۹ ۷۰۴×۵۷۶ ۱۶:۱۱ ۱۰۲۴×۵۷۶
۷۲۰×۵۷۶ ۱۰۴۸×۵۷۶
۴۸۰i ۴:۳ ۷۰۴×۴۸۰ ۱۰:۱۱ ۶۴۰×۴۸۰
۷۲۰×۴۸۰ ۶۵۴×۴۸۰
۴۸۰i ۱۶:۹ ۷۰۴×۴۸۰ ۴۰:۳۳ ۸۵۴×۴۸۰
۷۲۰×۴۸۰ ۸۷۲×۴۸۰

منابع