اشتراک پرونده

(تغییرمسیر از اشتراک فایل)

اشتراک پرونده به عمل توزیع یا فراهم آوردن دسترسی برای اطلاعات دیجیتالی از قبیل برنامه‌های کامپیوتری، چندرسانه‌ای (آوا، نگاره و ویدئو)، مستندات و کتاب‌های الکترونیکی گفته می‌شود.

اشتراک گذاری اطلاعات در اینستاگرام

انواع اشتراک پرونده ویرایش

پانویس ویرایش