اُشتَوَدگاه نام دومین روز از پنج روز اندرگاه است که آن را به نام دومین سرود از گاهان پنجگانه زرتشت خوانده‌اند. این سرود که «اوشتویتی (Ushtavaiti)» نام دارد شامل ۴ سرود؛ از یسن ۴۳ تا ۴۶ می‌باشد.

منابع ویرایش

  • دوستخواه، جلیل. اوستا: کهن‌ترین سرودهای ایرانیان.

الگو:زرتشت-خرد