اشریشیا

سرده‌ای از انتروباکتریاسه

اشریشیا یا اشریکیا (نام علمی: Escherichia) نام یک سرده باکتری‌های باکتری گرم-منفی بی‌هوازی اختیاری از تیره انتروباکتریاسیا است.

نام این سرده برگرفته از تئودور اشریش, کاشف اشریشیا کلی است.

اشتقاق (واگرایی) جنس‌های اشرشیا و سالمونلا در حدود ۱۰۲ میلیون سال پیش (بین ۵۷ تا ۱۷۶ میلیون سال پیش) همزمان با اشتقاق و تکامل میزبان‌هایشان اتفاق افتاده‌است: اشریشیا به‌طور عمده در پستانداران یافت می‌شود و سالمونلا در پرندگان و خزندگان یافت می‌شود. پس از آن، اشتقاق اشریشیا به ۵ گانه E. albertii، E. coli، E. fergusonii، E. hermannii و E. vulneris رخ داده‌است. آخرین نیای اشریشیا کلی، ۲۰ تا ۳۰ میلیون سال پیش اشتقاق یافته‌است.[۱]

منابع

  1. Battistuzzi FU, Feijao A, Hedges SB (November 2004). "A genomic timescale of prokaryote evolution: insights into the origin of methanogenesis, phototrophy, and the colonization of land". BMC Evol. Biol. 4: 44. doi:10.1186/1471-2148-4-44. PMC 533871. PMID 15535883.