اشلند، آلاباما

اشلند شهرکی است در ایالت آلاباما در کشور آمریکا.

محل آلاباما در آمریکا
محل شهر در آلاباما.

اشلند در موقعیت ‎ ۳۳°۱۶’ ۲۰’’ N ۸۵°۵۰’ ۱۳’’ V (‏۳۳،۲۷۲۲۰۶; ‑۸۵،۸۳۶۹۲۵‏)‎ قرار دارد.با توجه به اطلاعات ادازه آمار آمریکا مساحت آن در حدود ۱۸،۸km² است.

مردم‌شناسی

ویرایش

با توجه به آمار سال ۲۰۰۰ جمعیت آن ۱۹۶۵ نفر، ۸۵۴ خانواده در آن ساکن هستند.تعداد ۹۷۵ واحد خانه در هر مساحت تقریبی (۵۲akm²) قرار دارد.۲۱،۱% درصد از خانواده‌های فرزند زیر ۱۸ سال داشتند که از این تعداد ۴۳% درصد زوج بوده و ۱۵% درصد زنان بدون شوهر و ۳۹،۲% درصد نیز غیر خانواده بودند.متوسط درآمد یک خانواده در حدود US$۳۳۵۸۳ است و زنان درآمد متوسط US$۲۴۷۱۵ و مردان درآمد متوسط US$۱۸۵۰۰ بدست می‌آورند.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors، "Ashland، Alabama" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ashland,_Alabama&oldid=316958678 (accessed October ۱۹، ۲۰۰۹).