اشکوب (چینه‌شناسی)

واحدهای زمانی در زمین‌شناسی و چینه‌شناسی
گاه‌چینه‌شناسی زمین‌گاه‌شناسی یادداشت‌ها
چینه‌ابردوران
Eonothem
ابردوران
Eon
جمعاً ۴ ابردوران. نیم میلیارد سال یا بیشتر
چینه‌دوران
Erathem
دوران
Era
۱۰ دوران شناخته‌شده. چندصد میلیون سال
سامانه
System
دوره
Period
۲۲ دوره شناخته‌شده. ده‌ها تا حدود صد میلیون سال
ردیف
Series
دور
Epoch
۳۴ دور شناخته‌شده. ده‌ها میلیون سال
اشکوب
Stage
عصر
Age
۹۹ عصر شناخته‌شده. میلیون‌ها سال
گاه‌بازه
Chronozone
گاه
Chron
زیربخش عصر. توسط ICS به‌کار نمی‌رود.

در گاه‌نگاری زمین‌شناسی و گاه‌چینه‌شناسی، پس از بیوزون واحد بزرگتری که از لحاظ زمانی-چینه‌ای به کار می‌رود، اُشکوب (Stage) است. اشکوب شامل مجموعه طبقات مربوط به رسوبات دریایی با سنگواره‌های شاخص است که در مکان معینی دقیقاً مطالعه شده‌است.[۱]

معمولاً نام اشکوب را از نام محلی که اولین بار مطالعه شده‌است گرفته و پسوند -یَن «ian-» به آن، اضافه می‌کنند. برای نمونه، اشکوب لوتسین از کلمه لوتس نام قدیمی شهر پاریس گرفته شده‌است.

هر اشکوب، چند بیوزون را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال اشکوب کامپانین در حوزه پاریس از دو بیوزون تشکیل گردیده‌است. چنانچه یک اشکوب، شامل بیوزن‌های متعدد باشد آن را به زیراشکوب تقسیم می‌کنند. یکای بنیادی گاه‌چینه‌نگاری که در مطالعات چینه‌شناسی کاربرد بیشتری دارد، اشکوب است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «Fossils, Rocks, and Time: Rocks and Layers». pubs.usgs.gov. دریافت‌شده در ۲۰۲۲-۱۰-۰۲.
  • Hedberg, H.D. , (editor), International stratigraphic guide: A guide to stratigraphic classification, terminology, and procedure, New York, John Wiley and Sons, 1976