متمم شانزدهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا

اصلاحیه شانزدهم قانون اساسی ایالات متحده (به انگلیسی: Sixteenth Amendment to the United States Constitution) مصوبه فوریه ۹ سال ۱۹۱۳ کنگره آمریکا[۱]، از قوانین مهم آمریکا است.

اصل لایحه متمم شانزدهم.

این متمم در باب تثبیت قانون مالیات بر در آمد است.

منابع ویرایش