اصل ارشمیدس

اصل ارشمیدس اصلی در فیزیک است که بیان می‌کند نیروی شناوری رو به بالای وارد بر جسمی که در یک مایع (یا گاز) فرو می‌رود، با وزن مقداری از مایع که بر اثر فرورفتن جسم جابه‌جا شده است برابر است. برای بهتر فهمیدن آن به مثال زیر توجه کنید : برای مثال اگر ظرفی را لب به لب پر از آب کنید و یک سنگ را در آن بیندازید وزن آبی که از ظرف خارج می شود برابر با نیروی شناوری است که از طرف شاره (آب) به جسم وارد می شود. [۱]

این اصل نخستین بار توسط ریاضی‌دان و مخترع یونانی ارشمیدس مطرح شد. نیروی شناوری ایجادشده از اثرات جانبی نیروی گرانش است.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • Benson, D. (2012). The Ballet of the Planets: A Mathematician's Musings on the Elegance of Planetary Motion. Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-993929-9. Retrieved 2015-04-20.
  • "Archimedes' principle". Encyclopedia Britannica. 2014-01-01. Retrieved 2015-04-20.