باز کردن منو اصلی

اصل پلی‌فیر، شکلی از اصل پنجم اقلیدس که توسط جان پلی‌فیر فیزیک‌دان و ریاضیدان اسکاتلندی ابداع شد. البته پروکلوس در قرن پنجم میلادی نیز این اصل را کم و بیش به همین شکلی که پلی‌فیر بیان کرده‌است. بیان کرده بود.

اصل پلی‌فیر: به ازای هر خط و نقطهٔ غیر واقع بر آن تنها یک خط مانند وجود دارد چنانچه از می‌گذرد و با موازی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش