اطلاعات طبقه‌بندی‌شده


اطّلاعات طبقه‌بندی شده اطلاعات حساسی است که، بر پایه قانون یا مقرّرات داخلی بنگاه‌های مالک آن، دسترسی به آن برای گروه خاصی منع شده‌است.ویرایش

گاه اصطلاح «اسناد طبقه‌بندی شده» یا «اطلاعات محرمانه» نیز در این مورد بکار می‌رود.

تفریبا همه دولت‌ها ضوابطی برای طبقه‌بندی اسناد و اطلاعات دارند. بسیاری از شرکت‌های خصوصی نیز برای حفاظت از اطلاعات مالی و فنی خود نوعی نظام طبقه‌بندی دارند.

در نظام دولتی ایران معمولاً اطلاعات طبقه‌بندی شده چهار دسته است:

  • محرمانه
  • خیلی محرمانه
  • سری
  • به کلی سری

طبق ماده (۱) آئین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی شماره ۱۴–۱۷۰/م - ۲/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری، «اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آن‌ها بشود به چهار طبقه تقسیم می‌شوند: طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذری برساند. طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند. طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها نظام امور سازمان‌ها را مختل و اجرای وظائف اساسی آن‌ها را ناممکن کند. طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آن‌ها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.

اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می‌گیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان به «کلی سری» و اسناد طبقه دوم با «عنوان سری» و اسناد طبقه سوم با عنوان «خیلی محرمانه» و اسناد طبقه چهارم با عنوان «محرمانه» مشخص می‌شود).»

اگرچه "اطلاعات طبقه بندی شده" به طبقه بندی رسمی و علامتگذاری اصولی بر حسب حساسیت اشاره دارد ، ولی یک حس شبیه به سانسور هم ایجاد میکند. اغلب بین طبقه بندی امنیتی رسمی و علائم حریم خصوصی مانند "تجاری با اطمینان" تمایز قائل می شود. طبقه بندی ها را می توان با کلمات کلیدی دیگری استفاده کرد که دستورالعمل های دقیق تری در مورد نحوه استفاده یا محافظت از داده ها ارائه می دهد.

برخی از شرکت ها و سازمان های غیر دولتی نیز یک سطح اطلاعاتی را به اطلاعات خصوصی خود اختصاص می دهند ، یا به دلیل محافظت از اسرار تجاری ، یا به دلیل قوانین و مقررات مربوط به امور مختلف از جمله حریم شخصی ، رسیدگی به پرونده های قانونی و زمان انتشار اطلاعات مالی.

با گذشت زمان ، بسیاری از اطلاعات طبقه بندی شده می توانند کمی حساس تر شوند ، یا حساسیت کمتری داشته باشند ، و ممکن است رمزگشایی و عمومی شوند. از اواخر قرن بیستم ، در بعضی از کشورها قانون آزادی اطلاعات وجود داشته است ، به موجب آن ، در نظر گرفته می شود که مردم دارای حق انتشار همه ی اطلاعاتی هستند که در صورت انتشار آن ها ، آسیبی وارد نمیشود. گاهي اوقات اسناد با اطلاعاتي كه هنوز هم محرمانه تلقي مي شوند ، منتشر مي شوند .

طبقه بندی دولتویرایش

هدف از طبقه بندی محافظت از اطلاعات است. طبقه بندی های بالاتر از اطلاعاتی که ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد محافظت می کند. طبقه بندی رسمی ای است که آنچه را که یک "اسرار دولت" نام دارد را تشکیل می دهد و سطوح مختلف حفاظت را براساس خسارت مورد انتظاری که ممکن است اطلاعات در دستان اشتباه ایجاد کند ، دارد.

با این حال ، اطلاعات طبقه بندی شده اغلب توسط مسئولان برای اهداف سیاسی به خبرنگاران گفته میشوند. چندین رئیس جمهور ایالات متحده ، اطلاعات حساس را به دست آورده اند تا نقطه نظراتشان را به اطلاع مردم برسانند.