باز کردن منو اصلی

اغوز خان (به ترکی:Oğuz Kağan)خان خانان یکی از خان‌های اساطیری ترک بوده است. مودو چانیو تحت فرمانروایی پدرش تئومه‌ن از فرماندهان نظامی قبایل هون بود.نام مائودان با اغوز خان ، همواره در پیونده بوده است بعنوان نیای اساطیری مردمان ترک تبار که دلیل برای این امر شباهت چشمگیر زندگی نامه اغوز خان در منابع پارسی و ترکی چون رشیدالدین فضل‌الله همدانی و حسینی اصفهانی و ابوالغازی بهادرخان با زندگی نامه مائودان در منابع چینی می باشد (ستیزه میان پدر و پسر و قتل پدر و مسیر و توالی ها و پیروزی ها و غیره) که نخستین بار توسط نیکیتا یاکولویچ بیچورین مورد اشاره واقع شد .[۱][۲]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Bichurin N.Ya., "Compilation of reports on peoples inhabiting Central Asia in ancient times", vol. 1, Sankt Petersburg, 1851, pp. 56–57
  2. Taskin V.S., "Materials on history of Sünnu", transl.,1968, Vol. 1, p.129

Wikipedia contributors. "Oghuz Khagan." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 Oct. ۲۰۱۳. Web. ۲۲ Oct. ۲۰۱۳.