بطری آبجو افس

اِفِس یک شرکت نوشابه‌سازی ترکیه‌ای است که در سال ۱۹۶۹ (میلادی) تأسیس شد. ۸۰ درصد بازار آبجو ترکیه در اختیار این شرکت است.[نیازمند منبع] در ایران هم محصولات بدون الکل این شرکت به صورت قانونی و محصولات الکلی آن به صورت زیرزمینی عرضه می‌شوند.

محصول اصلی آن، آبجوی افس، از نوع دیررس و به سبک پیلزنر است. رایحه مالت تندمزه و حس خشکی دارد. طعم مخصوص آن به سبب افزودن برنج هنگام تخمیر است.[نیازمند منبع]

آب جوی ۷٬۵ درصد در قوطی