باز کردن منو اصلی

پاسدارخانه مکانی است در پادگانهای نظامی، که محل حضور عناصر محافظتی پادگان می‌باشد.

افسر سر نگهبان، افسر نگهبان، رئیس پاسدار و سربازان پاسدار افرادی هستند که به صورت ۲۴ ساعته در پاسدارخانه حضور دارند و به صورت شیفتی تعویض می‌گردند.

از آنجا که پاسدارخانه و عناصر حاضر در آن وظیفه محافظت فیزیکی از پادگان نظامی را دارند از این رو کلیه افراد یاد شده مسلح به سلاح گرم و سرد می‌باشند و جهت دفاع از حریم پادگان در برابر تهاجمات احتمالی آمادگی کامل دارند.

پاس‌بخشویرایش

پاس‌بخش عضوی از پاسدارخانه است که توسط مسئول پاسدارخانه انتخاب شده و مستقیما از او دستور می‌گیرد. وظیفه او نظارت و هماهنگی پستها و نظارت بر عملکرد نگهبان (وضعیت هوشیاری، مسلح یا به ضامن بودن سلاح و غیره) است.[۱]

منابعویرایش

  1. کتاب آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان چاپ ۱۳۸۷