پاسدارخانه

(تغییرمسیر از افسر نگهبان)

پاسدارخانه مکانی است در پادگانهای نظامی، که محل حضور عناصر محافظتی پادگان می‌باشد.

افسر سر نگهبان، افسر نگهبان، رئیس پاسدار و سربازان پاسدار افرادی هستند که به صورت ۲۴ ساعته در پاسدارخانه حضور دارند و به صورت شیفتی تعویض می‌گردند. تمامی سربازان بعد از دو ساعت پست نگهبانی،دو ساعت به صورت اماده باش در پاسدارخانه اماده برای هرگونه حوادث احتمالی هستند تا در صورت خطر سریع خود را با اسلحه و مهمات به منطقه خطر برسانند از آنجا که پاسدارخانه و عناصر حاضر در آن وظیفه محافظت فیزیکی از پادگان نظامی را دارند از این رو کلیه افراد یاد شده مسلح به سلاح گرم و سرد می‌باشند و جهت دفاع از حریم پادگان در برابر تهاجمات احتمالی آمادگی کامل دارند.

پاس‌بخشویرایش

پاس‌بخش عضوی از پاسدارخانه است که توسط مسئول پاسدارخانه انتخاب شده و مستقیماً از او دستور می‌گیرد. وظیفه او نظارت و هماهنگی پستها و نظارت بر عملکرد نگهبان (وضعیت هوشیاری، مسلح یا به ضامن بودن سلاح و غیره) است.[۱]

اسلحه‌دارویرایش

فردی است در پاسدارخانه که در مدت بیست‌وچهار ساعت اسلحه‌خانه در اختیار اوست. تعمیر و نگهداری تسلیحات (روغن‌کاری و تنظیف)، پُر نگه‌داشتن خشاب‌ها، تعویض مهمات فاسدشده و همچنین تهیهٔ آمار تسلیحات از جمله وظایف اسلحه‌دار است.[۲]

منابعویرایش

  1. کتاب آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان چاپ ۱۳۸۷
  2. کتاب آمادگی دفاعی، سال دوم دبیرستان، چاپ ۱۳۸۷.