باز کردن منو اصلی

داستان فیلمویرایش

اعضای یک گروه شبه نظامی به نام افعی به سرپرستی فردی به نام بکتاش شش نفر را که قصد دارند به شکل غیرقانونی از مرز خارج شوند گرفتار می سازند...

منابعویرایش