افکار عمومی

افکار عمومی[۱] به معادل جمعی نظرها، نگرش‌ها و باورهای بخش قابل توجهی از اعضای جامعه گفته می‌شود؛[۲] اگرچه در مورد تعریف افکار عمومی هیچ اجماعی وجود ندارد.[۳]

جایگاه افکار عمومیویرایش

این واژه در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی از دو دیدگاه متفاوت مطرح است:

گرایش دانشمندان سیاست و برخی تاریخ‌نویسان بر این است که نقش افکار عمومی را در دولت و سیاست و به‌طور مشخص تأثیر آن بر سیاست‌های دولتی بررسی کنند. برخی آن را با اراده ملی یکسان گرفته‌اند. با چنین نگاهی، این مفهوم در هر زمان معین و در مورد یک موضوع خاص تنها بر یک چیز دلالت دارد.[۴]

جامعه‌شناسان به افکار عمومی به دیدهٔ محصول تعامل اجتماعی و ارتباط می‌نگرند و مفهومی جامع‌تر برای آن متصور هستند. با نگاه جامعه‌شناسانه تا زمانی که اعضای یک جامعه با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار نسازند، افکار عمومی موجودیتی نخواهد داشت. حتی اگر نظرهای افراد جامعه به هم نزدیک باشد، اما باز هم باورهای آن‌ها در کنار هم افکار عمومی را شکل نخواهد داد تا زمانی که نظرهایشان از طریق رسانه‌ها –اعم از رسانه‌های نوشتاری، دیداری، شنیداری یا مجازی– یا مکالمهٔ تلفنی یا رودررو به هم منتقل شود؛ بنابراین جامعه‌شناسان برای افکار عمومی در یک زمان خاص و در مورد موضوعی خاص، احتمال وجود افکار عمومی مختلفی را مطرح می‌کنند.[۵]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. کتبی، «یادداشت مترجم»، ۹. «افکار عمومی» ترجمه‌ای نادرست از opinion publique در زبان فرانسه است و در زبان فارسی یک غلط مصطلح محسوب می‌شود. ترجمه بهتر آن نظر عمومی یا عقیده عمومی است.
  2. Davison, Encyclopædia Britannica.
  3. Davison, Encyclopædia International Encyclopedia of the Social Sciences. ‘there is no generally accepted definition of the term’
  4. Davison, Encyclopædia Britannica.
  5. Davison, Encyclopædia Britannica.

منابعویرایش

منابع فارسی
  • لازار، ژودیت (۱۳۹۱افکار عمومی، ترجمهٔ مرتضی کتبی، تهران: نشر نی، شابک ۹۶۴-۳۱۲-۵۸۷-۴
منابع انگلیسی
  • W. Phillips Davison (1968), "Public opinion", International Encyclopedia of the Social Sciences (به انگلیسی), p. 188
  • W. Phillips Davison, "Public opinion", Encyclopædia Britannica (به انگلیسی)