باز کردن منو اصلی

در دین اسلام، پیش از برپایی نماز مستحب است که برای برپایی نماز و حضور قلب و ذهن، مجموعه ذکرهایی شبیه اذان بر زبان آورده می‌شود. به این مجموعه ذکر، در اصطلاح دین اسلام اقامه می‌گویند. ذکر اقامه نیز مانند ذکر اذان، در مذاهب شیعه و سنی کمی متفاوت است.

متن اقامهویرایش

متن عربی ترجمه فرقه
الله اکبر خدا بزرگ‌تر است (از آن چه که توصیف میشود). شیعه و سنی ۲بار
اشهد ان لا اله الا الله گواهی می‌دهم که جز خدای یکتا و بی همتا، خدای دیگری سزاوار پرستش نیست. * شیعه ۲بار و سنی ۱بار
اشهد ان محمداً رسول الله گواهی می‌دهم که محمّد فرستادهٔ خداست. * شیعه ۲بار و سنی ۱بار
اشهد ان علیاً ولی الله گواهی می‌دهم که علی جانشین فرستاده خداست. ** تنها شیعه ۲بار
حی علی الصلاة بشتاب به سوی نماز * شیعه ۲بار و سنی ۱بار
حی علی الفلاح بشتاب به سوی رستگاری * شیعه ۲بار و سنی ۱بار
حی علی خیر العمل بشتاب به سوی بهترین کارها*** فقط شیعه ۲بار
قد قامت الصلاة همانا نماز به پا شده است. شیعه و سنی ۲بار
الله اکبر خدا بزرگ‌تر است (از آن که توصیف شود). شیعه و سنی ۲بار
لا اله الا الله جز خدای یکتا و بی همتا، خدای دیگری سزاوار پرستش نیست. شیعه و سنی ۱بار

* سنیان بر خلاف شیعیان، این تمام ذکرها (غیر از الله‌اکبر و قد قامت الصلاة) در اقامه فقط یک بار می‌گویند.

** عبارت «اشهد انّ علیّا ولی الله» فقط توسط شیعیان خوانده می‌شود. با این حال شیعیان اذعان دارند که این جمله جزو اذان و اقامه نیست و خواندن آن نیز واجب نیست بلکه مستحب و مستحسن است. گاهی بعضی از شیعیان عبارت دیگری را نیز به آن اضافه می‌کنند مانند «اشهد انّ مولانا امیرالمؤمنین علیّاً و ابناؤه المعصومین حجج الله» «گواهی می‌دهم که سرور ما امیر مؤمنان علی و پسران معصوم او حجّت و برهان‌هایی برای خدا(در زمین) هستند».

*** جمله «حی علی خیرالعمل» به معنی "بشتاب به سوی بهترین کارهاً تنها توسط شیعیان گفته می‌شود. بر اساس بحارالانوار، در زمان پیغمبر این عبارت در اذان گفته می‌شده‌است امّا عمر این جمله را حذف کرد و گفت می‌ترسم مسلمانان نماز را بهترین کارها بدانند و از جهاد غافل شوند.

**** در هنگام نماز جماعت، در شیعیان اقامه توسط خود امام خوانده می‌شود ولی در اهل سنت این کار را معمولاً فرد دیگری انجام می‌دهد (در حالی که بر خلاف شیعیان کسی بنام مکبر حضور ندارد و امام با بلند خواندن اذکار مامومین را آگاه می‌کند). شیعیان پس از رسیدن به "قد قامت الصلاة" برای نماز برمی‌خیزند ولی اهل سنت در هنگام شروع اقامه از زمین بلند می‌شوند.

منابعویرایش