اقلیم بیابانی

اقلیم بیابانی نوعی اقلیم با میزان بارندگی ناچیز است که هیچ نوع پوشش گیاهی در آن دوام نمی‌آورد، مگر در بهترین حالت خار و خاشاک‌هایی پراکنده.

موقعیت مناطق دارای اقلیم بیابانی
  BWh
  BWk

منابعویرایش