باز کردن منو اصلی
موقعیت مناطق دارای اقلیم بیابانی      BWh     BWk

اقلیم بیابانی نوعی اقلیم با میزان بارندگی ناچیز است که هیچ نوع پوشش گیاهی در آن دوام نمی‌آورد، مگر در بهترین حالت خار و خاشاک‌هایی پراکنده.

منابعویرایش